Nasze zadania

Zespół ds. Audytów AQUA jest jednostką podległą Dyrekcji Zrównoważonego Rozwoju w strukturze spółki ITM Polska.

nasze zadania

 

Zadania naszego zespołu

  • Przeprowadzanie regularnych audytów w zakresie jakości, higieny oraz bezpieczeństwa i ochrony środowiska w sklepach Intermarche
  • Działalność doradcza i weryfikująca w celu usprawnienia procesu jakościowego
  • Przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych

Głównym celem podejmowanych działań są

  • Minimalizacja odchyleń od standardu i ujednolicenie poziomu jakości w sklepach
  • Pomoc sklepom w dążeniu do ciągłego doskonalenia oraz zapobieganie nieprawidłowościom
  • Przywiązanie klienta do sieci poprzez dbanie o odpowiedni poziom jakości